Project updates

Project details


Xác lập khu phố người Việt

Hội đồng Thành phố Inner West sẽ công nhận những đóng góp đáng kể của cộng đồng Người Việt bằng cách đặt tên cho một khu vực người Việt dọc theo đường Illawara Road, Marrickville, ở vùng Midjuburi.

Marrickville là một trong ba khu dân cư lớn của cộng đồng người Việt ở Sydney. Cộng đồng người Việt là một phần đáng kể của bản sắc địa phương, chia sẻ ẩm thực và văn hoá của mình với cộng đồng rộng lớn hơn.

Inner West Council will recognise the significant contribution of the Vietnamese community by formally naming a precinct along Illawarra Road, Marrickville, in the Midjuburi Ward.

Marrickville is one of three significant suburbs for the Vietnamese community in Sydney. The community are a significant part of our local identity, sharing their food and culture with the wider community.

Two staff members stand in the window of a Vietnamese restaurant on Illawarra Road, Marrickville. The menu is presenting in pictures on the shop front.


Hãy đóng góp ý kiến của quý vị

Hãy cho chúng tôi biết:

 • Khu vực này nên bắt đầu và chấm dứt ở đâu trên đường Illawara Road
 • Quý vị có ủng hộ tên Little Vietnam hay không. Quý vị có thể đóng góp ý kiến theo một trong những cách thức sau:
  • Trực tuyến qua mẫu đóng góp ý kiến
  • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị. Muốn nói chuyện có thông dịch viên miễn phí, hãy gọi số 131 450. Yêu cầu họ gọi cho Hội đồng Thành phố Inner West qua số 9392 5000.
  • Tại buổi hội thảo cộng đồng tại Herb Greedy Hall, ngày thứ Sáu 7 tháng Năm vào lúc từ 2 đến 3 giờ chiều. Vì số chỗ có giới hạn xin vui lòng phúc đáp qua engagement@innerwest.nsw.gov.au
 • Với các nhân viên sẽ đi bộ dọc theo đường Illawara Road vào ngày thứ Bảy 8 tháng Năm, từ 2 đến 5 giờ chiều. Hãy tìm các nhân viên mặc áo có hàng chữ Your Say Inner West.

Việc đóng góp ý kiến sẽ kết thúc vào ngày thứ Hai 17 tháng Năm 2021.

Have your say

Tell us:

 • Where the precinct should start and finish along Illawarra Road  
 • If you support the name Little Vietnam

You can provide feedback: 

 • Using the feedback form
 • Call a FREE Interpreter or the National Relay Service Monday to Friday between 9am-4pm and provide our phone number 02 92935635
 • Free Interpreter call TIS National on 131 450
 • Voice relay call 1300 555 727
 • TTY call 133 677
 • SMS relay call 0423 677 767
 • Community workshop at the Herb Greedy Hall, on Friday, 7 May 2-3pm. Spaces are limited so please RSVP via engagement@innerwest.nsw.gov.au
 • To staff who will be walking along Marrickville Road and Illawarra Road on Saturday 8 May, 2-5pm. Look for staff wearing Your Say Inner West shirts

Feedback closes Monday 17 May 2021.


The Identifying a Vietnamese precinct survey has concluded.

Đóng góp vào việc thu thập lịch sử địa phương

Nhóm Nghiên cứu Lịch sử Địa phương của Hội đồng Thành phố sẽ thu thập, lưu giữ và bảo tồn những hiện vật ghi lại những câu truyện và người dân ở Inner West. Nếu có thể xin quý vị hiến tặng bất kỳ hình ảnh, câu truyện hay tài liệu nào có thể giúp cho các thế hệ tương lai học hỏi về lịch sử của thành phố Marrickville.

Contribute to the local history collection

Council’s Local History team collect, store and conserve items that document stories and people of the Inner West. Please consider donating any photos, stories or documents that will help future generations learn about the history of Marrickville.

To contribute, please contact Amie Zar on Amie.Zar@innerwest.nsw.gov.au or call 9392 5817.